Welpen

De welpen hebben elke zondag vanaf 14u tot 17u scouts. Eén keer per maand beginnen ze er al om 10u aan. Tweedejaars welpen mogen ook lid worden van ons trommelkorps. Zij repeteren elke zondag van tussen 17u en 18u. Meer info en de exacte planning van de welpen en het trommelkorps is te vinden in de paradop.